HAKKIMDA

14 Kasım 1975’te Karapınar’da doğdu. 1987’de Gazi Mustafa Kemal (Devrim) İlkokulu’nu bitirdi. 1990’da Karapınar Lisesi Ortaokulu’ndan, 1993’de ise Karapınar Lisesi Sosyal Edebiyat Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünden (Tarih yan alanı) lisans diploması aldı. Üniversitede öğrenciyken derslerinde çok başarılı sayılmazdı, başarılı bir “okur”du.

2000 yılında Gazi Üniversitesi’nde Tarih Eğitimi alanında yüksek lisans mezunu oldu. Tezi tarihsel hikâyelerin eğitimsel işlevleri üzerinedir. 2006’da aynı üniversitede “Tarihsel Zaman Kavramının Öğrencilerde Gelişimi” başlıklı doktora tezini olarak verdi. 2010’da tarih eğitimi doçenti, 2016’da ise profesör oldu. Şimşek, 2022’de ikinci doçent unvanını Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri disiplininden aldı. Gazi, Ahi Evran, Marmara, Sakarya, İstanbul üniversitelerinde çalıştı.

Yazar son 13 yıldır tarihyazımı ve metodolojisi alanında çeşitli editöryal çalışmalar ve çalıştaylar düzenledi. Tarih eğitimi, tarihçilik, eğitim tarihi, sosyal bilgiler öğretimi, hayat bilgisi öğretimi alanlarında akademik yayınlarına devam etmektedir. TUHED (Turkish History Educational Journal) ile tarihyazımı dergilerinin Başeditörüdür. Her yıl ayrı bir üniversitenin ev sahipliğinde temalı olarak düzenlenen Tarihyazımı Çalıştaylarının eş başkanı, ISHE (International Symposium on History Education) aktif kurul üyesidir.

Şimşek, 2016-2019 yılları arasında Eğitim Fakülteleri Programları Akreditasyon Derneği (EPDAD) yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2017’den beri YÖKAK (Yüksek Öğretim Kalite Kurulu) için çalışmaktadır. İzleme-değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde takım başkanı, değerlendirici ve izleyici olarak görev almaktadır. Şimşek, akademide yöneticilik pozisyonlarından özellikle uzak durmaktadır. Buna rağmen 2011-2016 yılları arasında bölüm başkanlığı, 2021-2023 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatörü olarak görevlerini yapmıştır. Bunun yanında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da Sosyal Bilimler Etik Kurul üyeliği ve Akademik Yayın Teşvik Komisyon üyeliği görevlerini de yerine getirmektedir.

Bunlar dışında yazarın yüzü aşkın makalesi, bildirisi ve başka kitaplarda bölümleri vardır. Pek çok doktora ve yüksek lisans öğrencisi yetiştirmiş ve yetiştirmektedir. Akademinin sahip olduğuna inandığı, “ortak aklı” ön plana çıkaran çalışmaları özellikle önemsemektedir. Halen, İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde Profesör Doktor olarak çalışmaktadır.

Evlidir. Selim ve Sinan’ın babasıdır.

Çalışma Alanları

Eğitim Bilgileri

İLETİŞİM