Kitaplar

Şimşek, A. (2006).  Cacabey ve Medresesi. Kırşehir: Kırşehir Valiliği Kültür Yayınları.  (Kırşehir Valiliği’nin isteği üzerine hazırlanmıştır)


Engin, V., & Şimşek, A. (Ed.). (2011). Türkiye’de Tarihyazımı . İstanbul: Yeditepe Yayınevi.


Şimşek, A. (Ed.). (2011). Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı için Çağdaş bir Metodoloji. İstanbul: Tarihçi Yayınevi


Şimşek, A., & Satan, A. (Ed.). (2011). Milli Tarihin İnşası. İstanbul: Tarihçi Yayınevi


Şimşek, A. (Ed.). (2015). Tarih için Metodoloji. Ankara: PegemA Yayınevi


Şimşek, A. (2015). Öğretmenler için Yerel Tarih. Ankara: PegemA Yayınevi


Şimşek, A., & Kaymakcı, S. (Ed.). (2015). Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: PegemA Yayınevi


Şimşek, A. (Ed.). (2015). Türk Tarihçileri. Ankara: PegemA Yayınevi


Şimşek, A. (Ed.). (2017). Türkiye’de Tarih Eğitimi. Ankara: PegemA Yayınevi


Şimşek, A. (Ed.). (2017). Dünyada Tarihçilik. Ankara: PegemA Yayınevi


Şimşek, A. (Ed.). (2017). Yaşayan Türk Tarihçileri. Ankara: PegemA Yayınevi


Şimşek, A., & Aköz, A. (Ed.). (2017). Türkiye’de Akademik Tarihçilik.  İstanbul: Kronik Yayınevi


Şimşek, A. (Ed.). (2018). Dünya’da Türk İmajı. Ankara: PegemA Yayınevi


Şimşek, A. (Ed.). (2019). Tarih Ders Kitaplarında İmajlar: Devletler-Halklar-Kişiler. Ankara: PegemA Yayınevi


Şimşek, A. (Ed.). (2019). Modern Türkiye Tarihi. Ankara: PegemA Yayınevi


Şimşek, A., & Yalı, S. (2019). Gerçekte(N) Öyle mi Olmuş?.   İstanbul: Yeni İnsan Yayınları


Şimşek, A., & Topal, M. (Ed.). (2019). Türk Tarihinin ve Tarihçiliğinin Meseleleri.  İstanbul: Yazıgen Yayınevi


Şimşek, A. (Ed.). (2020). Dünyada Tarihçiliğin Gündemi. İstanbul : Yeni İnsan Yayınları


Şimşek, A. (Ed.). (2020).Türk Tarihçiliğinde Tezler / Teoriler. İstanbul : Yeni İnsan Yayınları


Şimşek, A. (Ed.). (2021). Tarihçilikte Disiplinlerarasılık Fırsat mı Sınırlılık mı?. İstanbul : Yeni İnsan Yayınları


Şimşek, A. (Ed.). (2022). Tarihçilikte Yeni Yaklaşımlar: Eski Kaynakları Yeniden Düşünmek. İstanbul : Yeni İnsan Yayınları


Şimşek, A. (2022). Tarih Ne İşe Yarar?. İstanbul: Kapı Yayınları