Makaleler3

Turkish and Ottoman Perceptions in South Korean History Textbooks

ŞİMŞEK A.Cou E. Y.

BILIG, sa.89, ss.143-170, 2019 (SSCI)


“The Narrative of Religion” in the High School Textbooks of the Early Republican Period in Turkey

YILDIRIM T.Simsek A.EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, sa.179, ss.323-340, 2015 (SSCI)


Anlatı Bağlamında Tarihyazımının Sorunları

ŞİMŞEK A.Safran M.BILIG, sa.59, ss.203-234, 2011 (SSCI)


Geçmişin Nesnesini Arayan Bilim Arkeoloji: Türkiye’de Tarih Öğretimindeki Durumu

ŞİMŞEK A.TURKISH STUDIES, cilt.6, sa.2, ss.919-934, 2011 (SSCI)


İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kronolojik Algılarının Geliştirilmesine Yönelik Yarı Deneysel Bir ÇalışmaŞİMŞEK A.KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.1, sa.7, ss.589-615, 2007 (SSCI)


TURKISH HISTORY EDUCATION JOURNAL, cilt.5, sa.1, ss.316-331, 2016 (Hakemli Dergi)


Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.1377-1396, 2015 (Hakemli Dergi)


TURKISH HISTORY EDUCATION JOURNAL, cilt.4, sa.2, ss.225-258, 2015 (Hakemli Dergi)


Akademik Bakış Dergisi, sa.40, ss.172-189, 2014 (Hakemli Dergi)


İnsan ve Toplum Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.191-221, 2013 (Hakemli Dergi


TURKISH HISTORY EDUCATION JOURNAL, cilt.2, sa.2, ss.129-191, 2013 (Hakemli Dergi)


Öğretmen ve Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre Lise Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Öğretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Adıyaman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.14, ss.543-575, 2013 (Hakemli Dergi)


TURKISH HISTORY EDUCATION JOURNAL, cilt.2, sa.1, ss.110-145, 2013 (Hakemli Dergi)


TYB Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, sa.8, ss.9-32, 2013 (Hakemli Dergi)


KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.155-187, 2012 (Hakemli Dergi)


Türkiye Günlüğü, sa.111, ss.85-100, 2012 (Hakemli Dergi)


Türk Maarif (Eğitim) Şûralarında Tarih Eğitimi

Tarih Öğretiminde Nesnellik Sorunu

Tarih Okulu Dergisi, sa.11, ss.13-32, 2011 (Hakemli Dergi)


Ziya Gökalp-Mümtaz Turhan-Erol Güngör Çizgisinde Türk Tarih Görüşü

Türk Yurdu Dergisi, cilt.31, sa.284, ss.219-230, 2011 (Hakemli Dergi)


Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.22, ss.1-24, 2011 (Hakemli Dergi)


Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.169-198, 2010 (Hakemli Dergi)


Journal of Social Studies Education Research, cilt.1, sa.1, ss.124-151, 2010 (Scopus)


International Online Journal of Educational Sciences, cilt.2, sa.1, ss.181-203, 2010 (Hakemli Dergi)


Reform in the Social Sciences Curriculum of Turkey: An Evaluation in Terms of Teaching History

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, cilt.2, sa.2, ss.73-90, 2009 (ESCI)


THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.2, sa.6, ss.542-548, 2009 (Hakemli Dergi)


Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.1-16, 2008 (Hakemli Dergi)


Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.1-15, 2008 (Hakemli Dergi)


ERDEM, cilt.17, sa.49, ss.255-266, 2007 (Hakemli Dergi)


TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.11, sa.1, ss.9-38, 2007 (Hakemli Dergi)


İlköğretim Online, cilt.5, sa.2, ss.87-109, 2006 (Scopus)


GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.26, sa.1, ss.187-202, 2006 (Hakemli Dergi)


TOJET, cilt.5, sa.4, ss.73-81, 2006 (Hakemli Dergi)


BİLİG: TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.37, ss.65-80, 2006 (Hakemli Dergi)


Hece Aylık Edebiyat Dergisi, ss.377-379, 2005 (Hakemsiz Dergi)


Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.464-484, 2004 (Hakemli Dergi)


TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.2, sa.4, ss.495-509, 2004 (Hakemli Dergi)


G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.141-155, 2003 (Hakemli Dergi)


G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.1-10, 2002 (Hakemli Dergi)


G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.11-21, 2001 (Hakemli Dergi)